Gjermania ka ndryshuar prapë listën e vendeve për udhëtime

Dhe personat e vak’sinuar plotësisht dhe ata që janë sheeruar nuk janë të detyruar të futen në karantine, ndërsa personat e tjerë duhet të futen në karantine, por mund ta shkurtojnë ate.

Që do të thotë se hyrja në Gjermani është e mundur përsëri për të gjithë personat që duan të vijnë në këtë vend.

Personat e nvak’sinuar plotësisht si dhe ata të shëruar nuk duhet të futen nëkarantinë.

Ndërsa të tjerët duhet tëfuten në karantinë për dhjetë ditë, por karantinën mund ta shkurtojnë pas pesë ditësh, nëse bëjnë një test dhe rezultati del ne’gativ,