Albin Kurti ”dridhë” gjithë Kosovën me deklaratën e tij për liberalizimin e vizave !!

Krye ministri Albin Kurti u eshte pergjigjur ne Kuvend pyetjeve dhe kritikave te opozites ne lidhje me programin qeveritar te miratuar se fundmi.

Kurti tha se libera lizimi i vizave eshte vene ne programin qeveritar sepse jane plote.suar te gjitha kriteret dhe prape mungon. Ai tha se “ky dyje.zim i brendshem vjen per shkak te ima.zhit te vendit tone”.

Libera lizimi i vizave permendet dy here, pike.risht per shkak se eshte çeshtje e dyje.zuari se brendshmi. Ne njeren ane, ne i kemi plote.suar te gjitha kriteret per liberalizimin e vizave, e ne anen tje.ter nuk e kemi libera lizimin e vizave.

Ky dyjezim i bren.dshem vjen per shkak te imazhit te vendit tone; per shkak te rapor.tit te progresit, te cilet e cile.sojne vendit tone si shtet me elemente te kap.jes se shtetit, me krim te organi.zuar e korrupsion te larte, pa konfiskime te pasu.rise se pa ligjshme, etj, ka thene Albin Kurti.

Ai tha se Qeveria e tij duhet ta ndryshoje imazhin e vendit ne menyre qe, siç tha ai, te avansojme si shtet. Kosova nuk duhet te plotesoje asnje kriter me. Ka bere krejt çfare eshte dashur, mirepo duhet ta pranojme qe imazhi i vendit tone nuk eshte i mire, ka thene Kurti.