Ambasada Gjermane del me një njoftim për vizat e punës, lista e pritjes për terminet e tetorit hapet me këtë datë

Më 1 janar 2021 në Gjermani ka hyrë në fuqinë e rregullimit të vijës dhe të ahstuquajturës “Rregullimi për Ballkanin Perëndimor (§ 26 paragrafi 2 Urdhëresa për Punësim) gjerman të punës. Kjo vazhdon të ketë vlerë për çdo vend të punës – pavarësisht kualifikimit të njohur.

Për udhëtimet hyrëse drejt Gjermanisë ju duhet të keni një ofertë detyruese pune nga një punëdhënës në Gjermani dhe një vizion kombëtar. Për vendin e lirë të punës nuk duhet të keni këtu në kandidatë të privilegjuar.

Kandidatët e privilegjuar janë punëkërkuesit gjermanë, ose shtetasit e BE-së. Për më tepër, paga dhe kushtet e punës nuk duhet të jenë më pak të favorshme, se ato një punëdhënës tjetër i krahasueshëm në Gjermani.

Nëse keni gjetur një punë pune të përshtatshëm, atje ku keni bërë punëdhënës një ofertë detyruese në formë të Deklaratës së punësimit (“Deklarata për marrëdhënien e punës”).

Personat mund të regjistrohen në një gjendje e ambasadave për caktimin e termineve për parashtrimin e kerkesave për vizë sipas § 26 paragrafi 2 Urdhëresa për Punësimin.

Lista e pritjeve për datat në muajin vijues do të ndodhë çdo muaj në një aktualitet ambasadash për caktimin e termineve. Ju lutemi vini re në rast të kërkesës së madhe për datat, mund të ndodhë që të gjithë të interesuarit të jenë një muaj që të regjistrohen në listën e pritjeve për caktimin e një termini.

Për terminet që nuk janë në muajin e ardhshëm ka regjistrim të mjaftueshëm. Prandaj lista e pritjes për datat për muajin shtator është mbyllur. Lista e pritjeve për tetorin do të hapin të martën, 7 shtator në orën 11:00 të mëngjesit.

Pas regjistrimit me sukses në listën e pritjeve për një termin, më së voni dy javë më parë ju do të pranoni me e-mail një konfirmim për përfundimin tuaj në muajin vijues.

Ju lutemi të regjistroheni me e-mail adresat tuaja personale dhe të siguroheni jeni duke pranuar e-mailat e ambasadave pasi, komunikimi bëhet vetëm përmes postimeve elektronike.

Prandaj ju lutemi që rregullisht të Kontrolloni edhe kutinë Spam- / Junk dhe opcionet e saj. Përndryshe ju rrezikoni të mos pranoni njoftime dhe në këtë mënyrë termini i juaji në ambasada skadon. Një rast të tillë nuk mund të caktohet një termin zëvendësues.

Kushtet e mundshme nuk mund të shtyhet, madje si të bartet në një muaj tjetër vijues. Nëse nuk mund të paraqiteni me kohë në momentin e parashtrimit të kërkesave (fund) nuk mund të dorëzohen të gjitha dokumentet e kërkuara, ju duhet të regjistroheni në listën e pritjeve për termin.