Ambasadori Amerikan “habit“ të gjithë / Synimi i Grenell , Thaçit dhe Vuçiq ishte ndarja e Kosovës

Ana listi amerikan, profesori universitar Edward Joseph dikur tha se në Uashington është dis.kutohet edhe nda.rja e Kosovës.
“Qëllimi i vërtetë i Grenell, Vuçiqit dhe Thaçit ishte të arri.het marrëveshja. Dhe unë besoj se bëhej fjalë për të njëjtën marrëveshje apo të ngja.shme për të cilën ishin dakorduar gjatë mandatit të Mogherinit. Dhe kjo nënkuptonte ndarjen e Kosovës, që di.kur quhej shkëmbimi i territoreve, por në thelb bëhej fjalë për ndarje, sepse nuk e dimë se sa territor të Serbisë do të përfitonte Kosova. Sipas të gji.tha gjasave diçka minimale”, ka thë.në Joseph.

Për këtë, asokohe fillimisht reagoi i Dërguari Special i Amerikës për di.alogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, duke i quajtur të pavërteta pre.tendimet e Joseph.

Grenell kishte thënë se në prezencë të tij asnjë.herë nuk ishte diskutuar për ndarjen e Kosovës.

Ndër të tjera Grenell thoshte se Joseph po tre.gohet i pamatur me të tilla dek.larata.

Edhe ish presidenti Thaçi, atëherë re.agoi ndaj deklaratës së profesorit amerikan.

Thaçi, deklaratën e tij e kishte quajtur të tri.lluar, duke thënë se, si munden analistët të krijojnë mendime të tilla të cilat nuk do ta ndihmojnë pro.cesin e dialogut Kosovë-Serbi.

“Është zhgënjyese të shohësh se si disa analistë me lehtësi kri.jojnë planet e tyre të trillimeve (shkëmbim tokash, ndarje, autonomi) dhe t’ua atribuojnë aty.re që janë duke u përpjekur të bëjnë një marrëveshje historike midis Kosovës dhe Serbisë. Për.hapja e planeve dhe lajmeve të rreme nuk do të ndihmojë këtë proces”, kishte shkruar Thaçi në Twi.tter.

E përkundër reagimeve, Joseph kishte vazh.duar të mbrojë qëndrimin e tij duke thënë se bazuar në të kaluarën, marrëveshjet e Ballkanit të bazuara në të dre.jta kanë funksionuar, teksa ato të bazuara në territore nuk kanë fun.ksionuar, duke marrë shembull marrëveshjen e Dejtonit.

“Kjo është ajo që kemi mësuar. Marrëveshjet e Ballkanit të ba.zuara në të drejta, si ajo e Prespës dhe Ohrit, funksionojnë ; ato të bazuara në territore si e Dejtonit, nuk funksionojnë. Kosova dhe Serbia mund ta kenë një marrëveshje që fun.ksionon. Krejt çka duhet është lidership”, kishte shkru.ar ai.