Amerika me një thirrje special për Kosovën dhe serbine – Bëjeni këtë gjë, perndryshe…

Amerika thirrje Kosovës e Serbisë: Respektojini detyrimet e nënshkruara në Uashington.Depart,amenti i Shtetit Amerikan inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë me mora,toriumin mbi çështjet e njohjes që ndërlikojnë përparimin në fushat teknike, tha një zëdhënës për Zërin e Ame rik,ës duke u për,gjigjur në pyetje lidhur me përvjetorin e parë të marrëveshjes së Uashingtonit. Dy versione të dokumentit prej gjashtë,mbëdhjetë pikash, për palët kosovare dhe serbe, u nënshkruan një vit më parë në Zyrën Ovale të Shtë pisë së Bar,dhë, në prani të ish-pres,identit ame rik,an Do nald Tru mp, nga ish-kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti dhe presidenti aktual serb Aleksandër Vuçiç.

Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha në përgjigje për Zërit të Amerikës se Shtetet e Bashk uara do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me Kosovën dhe Serbinë në përmbushjen e detyrimeve të tyre, duke mbështetur, siç tha ai, qëllimin e normalizimit gjithë,përfshirës të marrë,dhënieve të tyre.

“Shpresojmë që partnerët tanë të respektojnë detyrimet që ata pranuan vitin e kaluar në Uashington në mirëbesim. Elemente të shumta të marrëveshjes mbështesin prioritetet e vizionit tonë më të gjerë të rajonit – divers,ifikimin e energjisë, lidhjen rajonale, aplikimin e një mora,toriumi për anëtarësimin në organizatat ndër,kombëtare dhe fushatën për tër,heqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, si dhe gjetjen dhe identi,fikimin e personave të zhdu kur “, u tha për Zërin e Ame rikës nga Depart,amenti i Shtetit.

Gjithashtu u theksua se nevoja për normalizim të plotë nuk është e kufizuar në kohë, prandaj Kosova dhe Serbia inkura,johen të ndërtojnë besim politik.“[Kjo duhet të bëhet]përmes pjesëmarrjes serioze dhe thelbë,sore në procesin e dialogut të ndër,mjetësuar nga BE-ja.

Ne gjithashtu inkurajojmë Kosovën dhe Serbinë që të shënojnë bashkë,punim në fushat e interesit të përbashkët, siç është rimëkëmbja nga p jande,mia dhe përmirësimi i marrë,dhënieve ekonomike dhe tregtare”, thuhet në përgjigje në të cilën theksohet mbështetja e SH B,A-së.

“Shtetet e Bashk uara janë të gatshme të mbështesin punën për arritjen e një marrë,veshjeje gjithë,përfshirëse, detyruese për normalizimin e marrë,dhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, e fokusuar në njohjen reciproke, e cila hedh themelet për bashkë,punim dhe përparim të qëndrueshëm.Ne mbështesim dialogun e ndërmjetësuar nga BE dhe inkurajojmë palët që të përfshihen sërish në proces-duke pasur parasysh ur gjencën e zgjidh,jes së çështjeve teknike dhe politike,” thuhet tutje në përgjigje.