Ana Brnabiç: Në vitin 2021 Kosova nuk do ta feston më pavarësinë, është pjesë e Serbisë!


Ana Brnabiç po provon ta provo.kon Kosovën sot në një dekl.aratë të saj për përvjetorin e 12 të ardhshëm në këtë vit të Pavarësisë së Kosovës.

Ajo në një intervistë foli për Kosovën tha se ky përvjetor i Pavarësisë së Kosovës në vitin 2020 është i fundit, më nuk do ta feston.Kosova do ta feston përvjetorin e fundit të saj në këtë vit të 2020, më nuk do ta feston asnjëherë në jetën e tyre, kjo është e fundit, tha Brnabiç.