Arbana Xharra: Komandantët kanë zaptuar e lënë Kosovën në fund të pusit

Arbana Xharra

Gazetarja Arbana Xharra ka bërë përgjegjës ish komandantët UÇK-së që në emër të luf tës për çlirim kanë zaptuar e lënë Kosovën në fund të pusit, sot nuk do të kishte Gjykatë Speciale.

Po e ripostoj shkrimin tim të botuar tash 10 vjet më parë për luf tëtarin e denjë të UÇK-së që edhe sot ju mall kon për këtë ditë!

Matrap azët që njollosin UÇK-në!