Bëhuni gati: Ja çfarë masa paralajmëron Kryeministri Hoti, Ja kur Vendoset!


Gj endja për shkak të pandemisë CóVíD-19 në Kosovë vazhdon të jetë e rë ndë. E në lidhje me këtë, në Klan Debat, kryeministri Avdullah Hoti, ka thënë se pikërisht për këtë kanë bërë or ganizim në sistemin shëndetësor

“Ne kishim një periudhë pak më të le htë para një muaji, por tash është përke qësu, numri është mjaftë i lartë, ditëve të fundit kemi pas standart mbi 500 r aste.

Kemi ríorganízu spitalet, kemi kriju kapacitete shtesë, kapacítete tes tuese dhe po përcjellim protokollet e or ganizatave ndërkombëtare.

Tash ne s’e kemi shp allë gje ndjen e jashtëzakonshme, por kemi zhvillu krítere, kemi kategorizu komuna në bazë të numrit të ínfeksíoneve”, ka thënë Hoti.

Kryeministri ka shtuar gjithashtu se në fund të javës do të bëhet vlerësimi se sa ka pasur rezultat aplikimi i ma save të reja, në të kundërtën do të mirren ma sa dhe më rígoroze.

“Po përcjellim sítuatën, në fund të kësaj javës do të bëjmë një vlerësim për të konsideru nëse duhet të shkojmë në masa ma eks treme, pasi që do të detyrohemi.

Unë mendoj se javëve të fundit sítuata është më e mirë për respektim të masave, ndoshta për rrítjen e seriozitetit të virusit, por masat po respektohen në tërësi. Ka raste që s’respektohen, edhe pse jemi detyuar të përdorim mekanizma shtetëror, por ka raste kur qytetarët mblidhen në numër të caktuar në ngj arje të ndryshme”, ka thënë kreu i Qeverisë.