Çka thoshte Shefqet Krasniqi për Ikballe Berisha -Hudutin


Ajo njihet tepër shumë për prop agandimin e sektit shiia në Kosovë dhe përhapjen e tij përmes një organízate. Për këtë, kishte reaguar edhe imami, Shefqet Krasniqi. Ai kishte deklaruar se shteti i Kosovës është i rrezíkuar nga këto se kte dhe organízata dhe sipas tij, ato nxísin urr ejtje.

“Nuk na duhen neve iranianët dhe as ideologjia e iranianit. Se ktet e tilla, se ktet e shíjízmit janë sh err dhe vírus, fusin për çarje mes muslimanëve, urr ejtje, vr asje dhe mbytje. Ua tërheki vërejtjen, duhet të jeni syçel, mos iu shkoni në shoqata dhe organízime të tyre”, kishte deklaruar Krasniqi në një emision vite më parë.

Ai kishte paralajmëruar se ky se kt, është shtrírë edhe në Kosovë dhe liderja e saj, Ikballe Berisha- Huduti, ka kontakte me ambasadën e Iranit e cila krahë për krahë, ka ndejtur dhe i ka dhënë raport për përhapjen e kësaj ideologjie në Kosovë.