“Diamanti” Shqiptar Albin Kurti ja sa miliona euro e qoj në rritje Kosovën

Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, deklaroi se përk.undër Gjendjes globale te tanishme si institucion qëndrojnë mirë dhe kanë rritur të hyrat përtej planit vjetor që kishin në raport me vitin e kaluar.

“Objektivi kryesor i Administratës Tatimore të Kosovës është finalizimi i të hyrave t.atimore, plan ky i cili përcaktohet me buxhetin vjetor nga ana e qeverisë.

Në pesë mujorin e parë kemi pasur një performancë të shkëlqyer dhe nëse e krahasojmë me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar dhe planin, në të dy krahasimet rezulton që kemi qenë mjaft mirë”.

“Në raport me vitin e kaluar kemi arritur që të kemi mbi 30 përqind realizim të të hyrës por edhe në raport me planin kemi mbi 11 përqind me tepër apo mbi 24 milionë më shumë sesa plani pesë mujor i vitit 2021”, deklaroi gjithshtu Murtezaj.