Dosja – Ja çka i kërkoi Hashim Thaçi Speciales para se të nisej për Hagë!


Gjykata Speciale ka publikuar raportin e arr estimit të ish presidentit Hashim Thaçi dhe gjithë atë se çfarë kishte ndodhur që nga ngrítja e ak takuzës e deri te vendosja e tij në qendrën e parabur gimit në Hagë.

Presidentit Thaçi i ishte konfirmuar ak takuza me 4 nëntor pak pas orës 15:00.

Thaçin e kishin takuar zyrtarë të Speciales duke e njoftuar për ak takuzën dhe urdhrin e arr estimit të tij.

“Pak pas orës 15:00, më 4 nëntor 2020, ofícerët e sigurisë operative të SPO-së u takuan me z. Thaçi. Thaçi ishte i informuar se ak takuza kundër tij ishte konfirmuar dhe lëshuar një urdhër për arr estimin e tij, por që po i jepej mundësia të paraqitej në orën 10:00 të mëngjesit vijues”, thuhet në raportin e arr estimit të Hashim Thaçit.

“Ai u këshillua që nëse, ndër të tjera, do të përpíqej të largohej nga vendi, ose të ndërmerrte ndonjë hap për të pe nguar drejtësinë ose ndërhyrë në dëshmítarët, ai do të a rrestohej menjëherë”, thuhet tutje në raport.

Thaçi i kishte raportuar zyrtarët e sigurisë së SPO-së për aktivitetin e tij të mbetur të datës 4 nëntor, derisa i kishte kërkuar atyre që të nesërmen të ketë mundësi të i drejtohet qytetarëve të Kosovës.

Në këtë raport është i detajuar i gjithë rrugëtimi i Thaçit për në Hagë. Aty tregohet se si Thaçi ka udhëtuar, është informuar mbi pro cedurat lígjore, është pajisur me mjete mbrojtëse antí-C0VíD, si dhe që iu kishte dhënë një pije freskuese në aeroplan.

Hashim Thaçi kishte dhënë dorëheqje nga posti i presidentit më 5 nëntor, kur kishte njoftuar se ndaj tij ishte ngrítur ak takuzë nga Zyra e Prok urorit të Specíalizuar.