Dude Balje “dridhë“ gjithë Kosovën me deklaratë për shkollimin e vajzave me mbulesë !!

Deputetja e Kuvendit te Kosoves, njeherit edhe Kryetare e Komisionit per te Drejtat e Njeriut, Duda Balje, tha se jane te vendosur qe tju lejojne shkollimin te gjitha vajzave me mbulese.

Balje ne Info Magazine beri te ditur se sot kane riaktualizuar kete teme ne komision dhe do te kene takim me ministren e Arsimit per te bere ndry.shimin e udhezimit administrativ per çeshtjen e mbu leses ne shkolla.

Une jam krye tare e Komisionit per te Drejtat e Nje.riut dhe nga pozita ime bashke me 10 deputete e kemi hap kete teme dhe kemi hapur iniciative qe vajzat me mbulesa te hyjne ne shkolle. Disa prej shkollave ne nivelin lokal drejtoret kane lejuar shko.llimin per vajzat me mbulese nder sa disa te tjere jo.

Secila vajze ka te drejte te shkollo.het edhe ato me mbulese. Ne jemi shume te vendosur per kete gje edhe opozita edhe pozita jemi ne nje vije dhe besoj qe ne kete mandat do ti shkojme deri ne fund kesaj çeshtje. Do te kerkojme te ndryshoje udhezimi administrativ dhe do te kemi edhe takim me ministren e Arsimit, ka thene Dude Balje.

Depu tetja Balje tregoi se me Kushtetute ndalohet per.dorimi i uniformes fetare ne institucionet shkollore teksa theksoi se shamia nuk do te jete kurre uniforme.