Enver Hoxhaj ”dridhë” gjithë Kosovën me këtë qe zbuloi për Albin Kurtin

Qeve ria e Kosoves ka miratuar nismen per marreveshjen per levizjen e lire te qytetareve ne shtetet e rajonit.

Me propo zim te Ministrise se Puneve te Brend.shme Qeveria miratoi nismen per lidhjen e Marre veshjes ndermjet Shqiperise, Bosnje dhe Hercegovines, Kosoves, Malit te Zi, Maqedonise se Veriut dhe Serbise, mbi lirine e levizjes se qytetareve dhe paleve te treta dhe nisma per lidhjen e Marre veshjes per lirine e levizjes dhe qendrimit te shtetasve te Shqiperise, Bosnje dhe Hercegovines, Kosoves, Malit te Zi, Maqe.donise se Veriut dhe Serbise.

Ga zeta Sinjali ka sigu.ruar keto dy marreveshje dhe ju sjell me poshte dokumentin e plote. Mira timim e kesaj nisme ushtruesi i detyres se kryetarit te Partise Demo kratike te Kosoves, Enver Hoxhaj, po e sheh si nisje te Jugo.sllavise se re nga Qeveria Kurti.