Eurodeputeti gjerman nuk la gjë pa i thënë Albin Kurtit, ditë të zeza për Kosovën dhe Albinin

Eurodeputeti gjerman: Kurti duhet t’i bëjë detyrat e shtëpisë, ta themelojë Zaje,dnicën përndryshe ngel në klasë. Eurodeputeti i Gjermanisë, Peter Beyer, përgjatë fjalimit që mbajti në Bundestag, kërkoi nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, që “të bëjë detyrat e tij”, duke konsistuar në formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, derisa paralajmëroi se “kush nuk i bën detyrat, ngel”. Beyer, në fjalimin e plotë të publikuar në gjuhën gjermane në llogarinë e tij në ‘Facebook’, ka thënë se beson se Kurti mund ta bëjë një gjë të tillë.

“Të nder,uar zonja dhe zotërinj, unë do i jap zon,jës Presidente detyra të shtëpisë. Kush nuk i përfundon detyr,at e shtëpisë ng,el në klasë. Njësoj është edhe procesi i afri,mit me BE’në, në të cilin ai që nuk i zbato,n refor,mat, nuk mund t’i afr,ohet BE’së. Për këtë, i ape,loj Qeverisë Kurti, dhe, të them të vërt,etën besoj tek Albin Kurti, se ai duhet tani të theme,lojë Asoc,iaconin e Komun,ave me shumicë serbe, për të cilën janë zotuar. Këtë dety,rë, duhet ta kryej”, ka dekl,aruar përfaqës,uesi i Gjermanisë në BE.Ai kërke,sa ka pasur edhe për shtete,t anëtare të BE’së. Më konkr,etisht, ai ka apel,uar që Holanda dhe Franca ta mbështes,in liberali,zimin e vizave të Kosovës.