Familja e 28 vjeçares nga Vushtrria që vdίq nga Kovίdί: Ju lutemi vaksίnohuni!

Familja Selaci nga Vushtrria, që humbën bijën e tyre 28 vjeçare nga K0vίd, Libertën, kanë falënderuar të gjithë qytetarët për ngushëllimet.

Përmes një shkrimi në Facebook, Mek Selaci në emër të kësaj familje ka thënë se falë besimit në Zot dhe përkrahjen e qytetarëve, po e kalojnë më l ehtë këtë humbje.

Selaci njofton se pjesa tjetër e familjes janë mirë me shëndet.

Kjo familje ka bërë thirrje që qytetarët të vaksίnohen duke ruajtur shëndetin e tyre dhe atyre që i rrethojnë.

“V dekja e saj le të shërbej për gjithë neve si mesazh vetëdijesimi për respektimin e m asave m brojtëse nga ky vίrus. Ju lutemi, kujdesuni për veten tuaj dhe për gjithë ata që ju rrethojnë. Ajo çfarë kemi parë e përjetuar në këto javë, është vetë t merri. Ju lutem, ju lutem deri në qiell, mos e neglίzhoni këtë gj endje, mos e nënçmoni këtë pandemi. Vaksίnohuni!”, thuhet në postimin e tyre.