Gjakovari “ia bën trikën” e mbush veturën naftë me para false, ja jep 500 euro dhe …

Polic/.ia e Kosovës ka njoftuar se një i dyshuar deri me tani i pa njohur, ka furnizuar veturën me derivate dhe pagesën e ka kryer me një kartëmonedhë prej 500 euro, e cila dyshohet se mund të jetë e falsif.ikuar.
Përmes raportit të saj të përditshëm PK-ja shton se i dyshuari ka ikur nga vendi i ngjarjes, ndërsa nga njësitë policore kartëmonedha është sekue.struar për ekzamin.im dhe procedura të mëtutjeshme he.timore, shkruan lajmi.net.

Po ashtu njoftohet se rasti ka ndodhur në Gjakovë dhe se i njëjti vazhdon të heto.het.

“FALSIF.IKIM I PARASË. Rr. Gasper Karaqi, Gjakovë 05.08.2022 – 11:35. Ankuesi mashkull kosovar ka rapor.tuar se një i dyshuar deri më tani i pa njohur, ka furnizuar veturën me derivate dhe pagesën e ka kryer me një kartëmonedhë prej 500 € e cila dyshohet se mund të jetë e falsif.ikuar. I dyshuari ka ikur nga vendi i ngjarjes, ndërsa nga njësitë polic.ore kartëmonedha është sekues.truar për ekzam.inim dhe procedura të mëtutjeshme hetimore, rasti vazhdon të heto.het”, thuhet në raportin e PK-së. /Lajmi.net