Hulumtimi: Qytetarët serbë e mbështesin dialogun, por nuk dëshirojnë të bashkëjetojnë me shqiptarët


Opinioni i qytetarëve të Serbisë rreth Kosovës karakterizohet nga pikëpamje të kundërta – ata mbështesin dialogun dhe nuk shohin mundësinë e bashkëjetesës së serbëve dhe shqiptarëve.

Ata gjithashtu mbështesin marrëveshjet nga Brukseli dhe Uashingtoni, por nuk e shohin përfitimin e tyre.Kjo u tregua nga sondazhi i fundit i opinionit publik i kryer nga Qendra e Beogradit për Politikën e Sigurisë, raporton b92.

Megjithëse shumica e qytetarëve serbë u besojnë autoriteteve dhe mbështesin zgjidhjen e çështjes së Kosovës, gjysma prej tyre nuk e di se cili është qëllimi i negociatave të Serbisë me Kosovën, transmeton Terlegrafi.

Hulumtimi tregoi se gjysma e qytetarëve të Serbisë mbështesin dialogun midis tyre dhe Kosovës, megjithëse më shumë se 90 për qind e njerëzve nuk ndiejnë ndonjë përfitim prej tij dhe pothuajse tre të katërtat e tyre mendojnë se ai nuk ka ndryshuar asgjë.

Pra, qytetarët besojnë në potencialin e dialogut për zgjidhjen e problemit, por ata mendojnë se ishte tretur në trajtimin e çështjeve anësore, nga të cilat nuk përfitojnë, vlerëson studimi.

Thuhet se vetëm një e pesta e qytetarëve mendojnë se qëllimi përfundimtar i qeverisë është të ruajë territorin e Serbisë, në përputhje me Rezolutën 1244, ndërsa gjysma beson se ky do të ishte rezultati ideal i negociatave.

Sidoqoftë, siç u përmend, qëndrimet negative të shumicës ndaj shqiptarëve të Kosovës, si dhe dyshimet në lidhje me rezultatin pozitiv të negociatave dhe mundësinë e paqes së qëndrueshme midis serbëve dhe shqiptarëve në Ballkan, tregojnë ekzistencën e disonancës njohëse.

Hulumtimi tregoi se qytetarët nuk heqin dorë nga Kosova, ndërsa në të njëjtën kohë ata duan pajtim dhe marrëdhënie normale, por ata nuk mendojnë se negociata të tilla çojnë në atë.

Prandaj skepticizmi në lidhje me rezultatet e dialogut, pasi gjysma mendon se një marrëveshje nuk do të arrihet kurrë, dhe vetëm një e katërta besojnë se do të bëhet në tre deri në pesë vitet e ardhshme.

Rreth dy të tretat e qytetarëve besojnë se marrëdhëniet nuk do të normalizohen në të ardhmen e afërt, pavarësisht nga rezultati i dialogut, ndërsa të tjerët e shohin marrëveshjen si një parakusht për atë.

Prandaj, 70 për qind besojnë se nuk do të ketë paqe midis serbëve dhe shqiptarëve në Ballkan në të ardhmen e afërt.

Deri në tre të katërtat e qytetarëve nuk do të pranonin që shqiptarët e Kosovës të ishin zyrtarë publikë në Serbi ose të martoheshin me një anëtar të familjes së tyre, dhe dy të tretat refuzojnë të jenë eprorë në punë.

Është disi inkurajuese se dy të tretat e qytetarëve do të pranonin shqiptarët e Kosovës si banorë të të njëjtit shtet dhe si fqinj.