Kamberi “dridhë“ Serbinë me këtë lajmërim, Ja çfarë thirrje u bën ai shqiptarëve kundër serbisë!


Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi ka bërë thirrje për të nënshkruar një peticion për të krijuar Qendrën Memoriale në Batajnicë. Kamberi në Facebook ka deklaruar se ai vetë e ka nënshkruar këtë peticion.

“Ju ftojë të solídarízoheni me firmosjen e këtij peticioni qytetar për ta krijuar Qendrën Memoriale në Batajnicë, të cilin sapo e firmosa. Siç e dini, Batajnica është një nga va rrezat masíve në Serbi, ku janë he dhur tr upat e qindra cívílëve të pafajshëm, edhe të moshuar, gra dhe fëmijë”, thotë ai.

“Me qëllim të zh dukjes së gjur mëve dhe të ikjes nga drejtësia, pas vr asjes në mënyrë monst ruoze, kuf omat e víktímave janë bartur mbi 400 km nga vendi i krímit, nga ana e urdhërdhënësve dhe ek zekut uesve, që ishin edhe zyrtarë shtetërorë të Republikës së Serbisë. Kjo hapësirë, ku janë va rrezat masive shfry tëzohet ende sot nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë”, shtoi ai.