Ky është ish-ushtari i UÇK-së i cili ende fle me uniformë (VIDEO)

Flamuri dhe uníforma e shoqërojnë kudo. Muhamed Kuka nga Ferizaj, ish-u shtar i UÇK-së, çdo ditë viziton nga një qytet të Kosovës, kështu duke nderuar d ëshmorët e l uftës. Ndryshe, Kuka njihet edhe si personi i cili që nga viti 1968 ka marrë pjesë në çdo p rotestë të organízuar për ta m brojtur vendin.

Gazetare: Albulena Demaku

Një k arakter të tillë e kishte qysh kur ishte fëmijë.

Gjatë viteve të para l uftës, ai është tor turuar, madje edhe ishte arr atisur tri herë nga b urgje të ndryshme.