Madhështore! Fotografia e ish-presidentit Ibrahim Rugova vendoset brenda Parlamentit Evropian

Fotografia e ish-presidentit Ibrahim Rugova vendoset brenda Parlamentit Evropian

Ibrahim Rugova u lind më 2 dhjetor 1944 në fshatin Cerrcë, komuna e Istogut, dhe ka vdekur më 21 janar të vitit 2006, pas një b eteje me k ancerin në m ushkëri.

Ndryshe, Rugova admirohej për ndjekjen e një politike rezistencë p aqësore ndaj sundimit serb – në kohën kur shpërbërja e Jugosllavisë po sh kaktonte l uftëra të përgja kshme në Kroaci dhe Bosnje dhe Hercegovinë në fillim të viteve 1990.