“Me qenë hajvan me mendu, Kosova në një pjesë të menaxhuar nga Serbia, tjetrën nga harambashët, përbën mrekulli!”


Ndoshta e kisha nga entuziazmi, edhe pse tuj e ditë mirë prej çfarë materiali jemi të përbërë ne të gjallët e këtij vendi, kam menduar në një moment se ajo që ka ndodhur këtu në vitin 1999 ka qenë një mrekulli, me gjithë ato sakrifica që kemi bërë; po ma vonë, kur kam mendu me gjakftohtësi, edhe një herë tuj e kujtu mirë se çfarë materiali jemi ne të gjallët e këtij vendi, kam ardhë në përfundim se nuk ka ndodhur asnjë mrekulli këtu, vetëm përsëritje e së njëjtës gjë, po në formën tjetër /Postimi mePosht

Vërtet, njeriu duhet me qenë hajvan me mëndu që, Kosova e ndarë në një pjesë të menaxhuar nga Serbia dhe në tjetrën nga harambashët e eunukët, përbën ndonjë mrekulli!