Mediumet Serbe në ‘Panikë’ / ”SHBA-ja me çdo kusht po mundohet qe Greqia ta njohe Kosovën”

Mediumet ser be po shkruajnë se presidenti i Shteteve të Bash.kuara të Amerikës Joe Biden po bën pre.sion të ashpër mbi qeverinë greke për njo.hjen e Kosovës.
Siç shkruan ‘Vesti online’ duke iu referuar burimeve të tyre diplomatike, “është e rën.dësishmë për Uashingtonin që Athina ta njohë pavarësinë e Kosovës përpara vazhdimisht të dialogut midis Prishtinës dhe Beo.gradit në Bruksel, i cili është planifikuar në mes të qershorit”.

“Ideja është të ‘dobësohet’ pozicioni i Serbisë me “njohjen greke” dhe të tregohet që pa.varësia e Kosovës është punë e kryer. Ekspertët paralajmërojnë gjithashtu se në rast se Greqia i nënshtrohet pre.sionit të SHBA’ve dhe e njeh Kosovës, kjo do të nënkuptojë shkelje të marrëveshjes së Washingtonit, pas së cilës Serbia mund dhe du.het të fillojë fushatën e çnjohjeve”, shkruan ‘Vesti Online’.

Sipas ‘Vesti Online’, Biden po bën presion ekonomik mbi Greqinë. Në këtë arti.kull të tyre thuhet gjithashtu se Amerika po i kuzhtëzn grekët me ndihmë financiare, investime, hua të reja dhe ripro.gramimin e huave të vjetra.

Gjithashtu, në këtë shkrim të tyre thuhet se nëse Greqia e njeh Kosovën atë.herë ka të ngjarë që Spanja, Rumania, Qipro dhe Sllovakia do të ndjekin shem.bullin e njëjtë.

Lidhur me këtë, një ana.list serb, Aleksandar Pavic ka thënë se “një operacion i madh presioni” po zhvllohet nga fuqitë perëndimore e si.domos SHBA’të.

“Gre qia është në një situatë të keqe financiare dhe i nënshtrohet presionit. Por do te befasohesha nëse kjo do të ndodhte sepse do të trondiste qeverinë greke pasi vendimi do të ishte shumë jopopullor.

Pre.sionet rreth Kosovës do të vazhdojnë patjetër. Pozicionet perëndimore po dobësohen dhe për këtë ar.sye ata nguten.”, tha Pavic.

Tash e një kohë të gjatë nëpër media është përfolur se Greqia pritet ta njohë pav.arësinë e Kosovës por një gjë e tillë ishte mohuar nga autoritetet greke. Mbetet në anën tjetër të shihet nëse ra.portimet në mediat serbe mund të kenë të vërteta brenda tyre.