Në ditë Ramazani, Gruaja e bën burrin për spital në Gjilan

Një burrë ka p ësuar l ëndime t rupore pasi është s ulmuar f izikisht nga bashkëshortja e tij në Gjilan.

Policia njofton përmes raportit 24 orësh se e d yshuara është a rrestuar, ndërkohë v iktimës i është ofruan t retman m jekësor.

“Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me vendim të së cilit e d yshuara është dërguar në m bajtje”, thuhet tutje në raport.