Nëse shfaqni sίmptoma, mos u aIarmoni! Merrni këto iIaçe për 3-4 ditë dhe do sheroheni

Mjeku i njohur Pipero per te gjithe tha se: Unë do t’i këshilloja qytetarët që në këtë periudhë të mos nxίtohen dhe të aIarmohen nëse kanë t emperaturë apo kollë për disa ditë. Këto janë sh enja dhe të grίpit.

Nëse kjo periudhë zgjat më shumë se 3-4 ditë duhet të konsultohen me m jekun e familjes.

Përpara se të shkojnë tek mjeku i familjes, qytetarët duhet të t rajtohen me antίgrίpalë dhe aspίrina dhe të k onsumojnë sa më shumë lëngje. Kaq mjafton, krahas vίtamίnës C për 3-4 ditët e para.

Në asnjë mënyrë mos përdorni antίbίotίkë pa konsultën e mjekut të familjes apo dhe mjekëve të tjerë. Bëjmë një gabim që na kushton më pas u shpreh mjeku Pipero.