Nuk do ta besoni çka paralajmëron Zemaj nga dita e vikendit për qytetarët e kosovës


Ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, ka thënë se masat e reja të ndërmarra sot janë për të mirën e secilit, për të mirën e shëndetit publík dhe për ta ruajtur vendin nga gjendja e jashtëzakonshme.

“Masat e sotme nuk janë b llokim i shtetit, por lëvizje e kont rolluar me rígorozítet, pra, nuk nënkupton ndalim të lëvizjes së qytetarëve, aty ku është e domosdoshme”.

“Të vetëdijshëm për shtrírjen e madhe të vírusit në vendin tonë, jemi të obliguar të ndërmarim masa të f orta kundër vírusit”.

“Krahas vendimit të Qeverisë kemi edhe vendime për masat e veçanta në shtatë komuna : Prishtina, Fushë Kosova, Gjilani, Obiliqi, Gjakova, Podujeva dhe Shtime. Çdo komunë tjetër që hynë në zonë të kuqe të infeksionit, sipas numrit të banorëve (sipas hartës), do të ketë masë të njëjtë!”

“Obligohet Polícia e Kosovës dhe Inspektoratet të bëjë kont rolle rígoroze në zbatim të masave, vendimeve dhe Lígjit Nr.07/L-006 për parandalimin dhe luf timin e pandemisë në terr itorin e Republikës së Kosovës”, ka shkruar Zemaj në rrjetin social Facebook.