Nuk do ta besoni çka paralajmëron Zemaj nga dita e vikendit për qytetarët e kosovës


Ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, ka thënë se masat e reja të ndërmarra sot janë për të mirën e secilit, për të mirën e shëndetit publík dhe për ta ruajtur vendin nga gjendja e jashtëzakonshme.

“Masat e sotme nuk janë b llokim i shtetit, por lëvizje e kont rolluar me rígorozítet, pra, nuk nënkupton ndalim të lëvizjes së qytetarëve, aty ku është e domosdoshme”.

“Të vetëdijshëm për shtrírjen e madhe të vírusit në vendin tonë, jemi të obliguar të ndërmarim masa të f orta kundër vírusit”.

“Krahas vendimit të Qeverisë kemi edhe vendime për masat e veçanta në shtatë komuna : Prishtina, Fushë Kosova, Gjilani, Obiliqi, Gjakova, Podujeva dhe Shtime. Çdo komunë tjetër që hynë në zonë të kuqe të infeksionit, sipas numrit të banorëve (sipas hartës), do të ketë masë të njëjtë!”

“Obligohet Polícia e Kosovës dhe Inspektoratet të bëjë kont rolle rígoroze në zbatim të masave, vendimeve dhe Lígjit Nr.07/L-006 për parandalimin dhe luf timin e pandemisë në terr itorin e Republikës së Kosovës”, ka shkruar Zemaj në rrjetin social Facebook.

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…