O Allahu im, unë të kam lutur dhe kam kërkuar prej Teje gjithmon dhe te Ty e kam pas..

O Allahu im, unë të kam lutur dhe kam kërkuar prej Teje gjithmon dhe te Ty e kam pas shpresën gjithmon, e si të harroj tash kur afrohet edhe iftari…(kur kalojnë iftaret e këtij Ramazani, kur ne jemi të sigurtë se lutjet tona nuk na refuzohen)….,

O Allah mi jep të gjitha të mirat që t’i ka kërkuar Muhammedi a.s. dhe mbromë nga gjitha sherret/ të këqijat që të ka kërkuar mbrojtje e mbështetje Muhammedi a.s.

-pêrmirsoma dunjanë time ku une jetoj-përmirësoma dinin/fenë time që është dinjiteti/e identiteti im,-përmirësoma Ahiretin tim ku une për gjithnjë do të shkoj.

Zoti ynë na jep të mira në dunja (pa i numruar, Ti i din të gjitha kërkesat tona o Zot, andaj Ti je Zoti im e une robi Yt) dhe të mira në Ahiret (pa i numruar) dhe na mbroj nga zj’arri i Xhehennemit,Më fal mua, prindërit e mi gjith besimtarët e besimtaret në ditën e hesapit/llogarisë.

Zoti im, tolerancën e mirëkutimin mes nesh bëje ushqim të zemrave tona të urritura, dashurinë mes nesh bëje ilaç të shpirtrave tonë, takvallëkun/devotshmërinë koncentrim të veprave tona trupore, gojore e ekonomoke… sabrin/durimin na e bëj shtyllë mbrojtëse të plagëve tona, dhe synim tonin na e bëj itkun/shpëtimin nga zj’arri i Xhehennemi. AMIN!