Policët më shumë po i ndalojnë gratë për t’ua marrë numrat e telefonit, sesa për t’i dënuar


Aktivistja e Arta Avdiu, ka hedhur krítíka në drejtim të Policisë së Kosovës, duke thënë se zyrtarët policorë po i ndalojnë gratë gjatë ínspektímeve për resp ektim të ma save antí-Cóvíd, për t’ua marrë numrat e telefonit mé póshté ndíqní postímín e Aktivistes Arta.

“Një numër i madh i polícëve në KS, janë tu e ke qpërdorë detyrën zyr tare. Gratë dhe vajzat më shumë po i ndalojnë që të ua marrin nr e telit, sesa që ato kanë ba sh keIje.