Qeveria e teproi shumë me gjestin e fundit ! Kjo është e papranueshme nga Kurti…

Drej tori i Zyres per Kosoven ne Qeve.rine e Serbise, Petar Petkoviq, eshte duke qendruar ne Kosove, perkatesisht ne Komunen e Leposaviqit. Per viziten e zhvilluar ne Republiken e Kosoves, Petkoviq para prakisht ka marre leje nga Ministria e Puneve te Jashtme dhe Diaspores.

Lajmin se Petkoviq ka marre leje per te hyre ne Kosove e ka konfir muar per Gazeten Express MPJD.

Ministria e Puneve te Jashtme dhe Diaspores, ne konsultim me institucionet tjera pergjegjese, i ka dhene leje zyrtarit serb Petar Petkoviq per te vizituar Republiken e Kosoves, thuhet ne pergjigjen e MPJDs-e per Gaze ten Express. Petkoviq do te qendroje dy dite ne Kosove, perkate sisht me 24 dhe 25 maj.