Shumë para UÇK-së, Ushtria e parë shqiptarëve të Maqedonisë u formua në vitin 1992


Dëshmí eksluzive

Republikën e Maqedonisë e kanë mbrojtur shqiptarët nga shpërbërja, copëtími dhe ndarja mes shteteve fqinje, pas shpallјes së pavarësisë së saj në vitin 1991

NË MBROJTJE TË TROJEVE ETNIKE SHQIPTARE

Pse shqiptarëve u është fshehur e vërteta deri më sot? Në prag të shkatërrímit të ish-Jugosllavisë, shqiptarët në Maqedoni kanë qenë të parët që kanë krijuar ushtrinë e tyre, For cat e Ar matosura Kombëtare, për mbrotjen e qenies shqiptare dhe të trojeve etníke nën kërc ënim nga ish-regjím krímínal i Millosheviqit dhe i ban dave çetníke paramílítare serbe (të shtrira në tërë territorrrin e ish-Jugosllavisë, me ndihmën e strukturave të UDB-së dhe KOS-it), në periudhën kur Republika e Maqedonisë nuk ka pasur ushtri të veten, pas tërheqjes së Ar matës Popullore të Jugosllavisë (APJ), e cila nga territorri i Maqedonisë është tërhequr me të gjithë arsenalin ushta rak, madje duke marrë me vete edhe rezervat e ushqimit (dhe poçat elektrik nga kazermat), jo vetëm ar matimin e rëndë dhe të leh të, duke lënë hapësirë për ndarjen e Maqedonisë sipas planit Millosheviq-Micotakis.

Ushtria e parë shqiptare në trojet etníke të okup uara nga ish-Jugosllavia, më 1913 dhe 1945, nuk është krijuar në vitin 1994 (UÇK në Kosovë), UÇPMB në Luginë të Preshevës, e as në vitin 2001 (UÇK në Maqedoni), por në prag të shthurrjes së ish-Federatës Jugosllave, në vitin 1992, në periudhën më të rrezíkshme për kombin shqiptar, kur ban dat komuníste proserbe dhe progreke të ardhura në pushtet në Tiranë (në emër të demokracisë) ia kishin vënë kazmën e shkatërrímit Ushtrisë, Polícisë dhe For cave të Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë.

Kush e krijoi dhe kush e tradhtoi këtë ushtri kombëtare dhe pse, për këtë do të mësoni së shpejti, në bazë të dëshmíve. (Abdulla Mehmeti)