Skandaloze: Gjykata Speciale bashkëpunoj edhe me MUP-in serb, për të sigururar dëshmitarë kundër UÇK-së


Faktet e reja flasin për një proces skand aloz të cilin e ka zhvilluar Gjykata Speciale në raport me të ak uzuarit e saj e që janë pjestarë të UÇK-së.

Në një dokument të siguruar nga Gazeta NewBorn, shihet se si kjo gjy katë ka bashkëpunuar me MUP-in e serbisë për të siguruar dhe bërë sa më shumë dëshmítarë kundër të aku zuarve e që janë ish-pjestarë të U ÇK-së.

Dokumenti i siguruar nga Gazeta NewBorn, në fund mbanë nënshkrimin e Clint Williamsonit, kryeprok urorit të Gjykatës Speciale.

Në këtë dokument i cili është i datës 24 mars 2014, pra para votimit të Gjykatës Speciale në Kuvendin e Kosovës, në gusht të vitit 2015, shihet se ende pa u votuar kjo gjykatë, kjo kishte bashkëpunim me or gane serbe.

Ky dokument me nënshkrim të Clint Williamsonit iu ishte dërguar Vladimir Vukçeviqit, proku rorit serb për kríme të lu ftës.

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…