Kroacia u jep nënshtetësi dy shqiptarëve që Iuftuan për çlirimin e saj

Arif Krasniqi dhe Shemsedin Morina kanë marrë shtetësinë kroate, si shenjë respekti për kontributin e tyre si ushtarë në Iuftën e fundit në Kroaci.

Kjo gjë u realizua sot në Ambasadën e Kroacisë në Kosovë.

Në këtë ngjarje mori pjesë edhe ambasadorja e Kroacisë në Kosovë, Danijela Barisic.

2 thoughts on “Kroacia u jep nënshtetësi dy shqiptarëve që Iuftuan për çlirimin e saj”

  1. My colleague shared your article with me and I found it very useful after reading it. Great article, it helped me a lot. I also hope to make a beautiful website like your blog, hope you can give me some advice, my website:
    gate.io floki

Leave a Reply