Thaçi në Speciale është distancuar nga UÇK-ja, ka thënë se Shtabi i Përgjithshëm s’kishte autoritet (VIDEO)


31 maji i vitit 2021 është afati i fundit kur Zyra e Prok urorit të Specializuar është e oblíguar t’ia dorëzojë mbrojtjes së katër ish-epr orëve të U ÇK-së, secilën provë që e posedojnë e ku e kanë mbështetur ak takuzën për kríme Iufte kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.

Gjyqtari i procedurës paraprake, Nikolas Giju, të hënën mbrëma ka nxjerrë vendimin kornizë për nxjerrjen graduale të pro vave kundër katër ish-epr orëve që po mbahen për kríme Iufte në parabu rgim në Hagë.

“Deri të hënën, 14 qershor 2021, ose çdo herë më parë, bazuar në nenet, ndër ato të renditura në njoftimin e hollësishëm referuar nën pikën (f), ata mund të kërkojnë të kenë qasje përmes zbulimit ose inspektimit”, thuhet në dokumentin e gjykatës.

Nuk janë dhënë afate se sa muaj do të këtë në dispozicion mbrojtja që t’i kryejë inspektimet, për t’i kundërshtuar pr ovat.

Megjithatë, kërkesa e Zyrës së Prokurorit të Specializuar, përmes një parashtese me shkrim, pas seancës së fundit ku janë paraqitur katërshja e ak uzuar, ka kundërshtuar kërkesën e tyre që t’u vihen në dispozicion vite për të mbledhur prova shfajë suese e kundërprova.

Disa muaj, sipas ZPS-së, mjaftojnë që një gjë e tillë të bëhet.

Kryeprokurori Jack Smith ka përdorur si argument, intervistat e Hashim Thaçit dhënë Zyrës së Prok urorit të Specializuar. Sipas këtij dokumenti, Thaçi kishte thënë se Shtabi i Përgjithshëm i UÇ K-së në vitet për të cilat ak uzohet ai nuk ka pasur ndonjë autoritet.

“Në mënyrë të ngjashme, në intervistat e tij me ZPS-në, z. Thaçi hodhi poshtë çdo përgjegjësi për krímet e kryera nga pjesëtarët e UÇK-së, duke pohuar në mënyrë të përsëritur se në asnjë moment më 1998 ose 1999 ai, ose ndonjë anëtar i Shtabit të Përgjithshëm, nuk kanë pasur ndonjë autoritet mbi UÇK-në.

Siç u përmend në konferencën statusore, këto pohime më tej hedhin poshtë pretendimet nga mbrojtja se përgatitja dhe hetimi nuk mund të fillojnë deri diku pas përfundimit të zbulímit të të gjitha provave”, thuhet në dokumentin e Zyrës së Prokurorit të Specializuar.

Deri tani, deklarata e Thaçit në Proku rorinë e Specializuar nuk është bërë publike.

Thaçi është një nga të paktët që në fazën e hetímeve ka pranuar të japë deklaratë në Hagë.

Jakup Krasniqi e Kadri Veseli janë mbrojtur në heshtje.

Në he shtje ishin mbrojtur edhe Agim Çeku, Ramush Haradinaj, Sami Lushtaku, Shukri Buja, Sokol Bashota dhe Blerim Kuçi.

Në anën tjetër, Rexhep Selimi kishte dhënë deklaratë në Hagë, por pas kthimit të tij publikisht pati thënë që Thaçi përmes disa njerëzve e kishte këshilluar që të mbrohet në heshtje.

“Ka pasur një presíon ndaj meje që unë të heq dorë dhe të mos flas në Gjykatën Speciale. Me Thaçin nuk kam pasur komunikim të drejtpërdrejtë, por porosi kam pasur nga të gjitha anët që të mos flas atje [Gjykatën Speciale].

Kam pasur porosi nga Thaçi dhe njerëzit rreth tij që është më mirë të mbrohemi në he shtje. Por, nuk e ka bërë vetëm në adresë time, por ka bindur disa të tjerë për të cilët jam i sigurt se ka folur vetë atje…Ai më së gjati ka folur në Speciale, katër ditë”, pati thënë Selimi.

Thaçi e kishte mbajtur fshehtë intervistimin dhe faktin se kishte folur në Prok urori, ndërsa pjesa më e madhe e personave ishin mbrojtur në he shtje./Koha.net