Trusti njofton si dhe kur mund të aplikoni për tërheqjen e 10%-shin


Lígji për Rimëkëmbje është votuar në tërësi me të gjitha amandamentet në Kuvendin e Kosovës.

Të gjitha partitë politike parlamentare e kanë votuar këtë projekt-ligj përveç Lëvizjes Vetëvendosjes.

Pas kësaj, Trusti Pensional i Kosovës ka njoftuar qytetarët se kur mund të aplikojnë për tërheqjen e 10%-shit.

Njoftimi i plotë:

NJOFTIM PËR MIRATIMIN E PROJEKTLíGJIT QË LEJON 10%-SHIN

Të nderuar kontribuues,

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar sot projektlígjin që lejon tërheqjen e 10% të kursimeve pensionale nga Trusti.

Por, ne jemi të OBLIGUAR që të presim që ky projektligj të nënshkruhet nga Presidenti i vendit e të publikohet në Fletoren Zyrtare që më pas të lejojmë aplikimin. Besojmë që ky proces nuk do të marrë shumë kohë por nuk varet nga Trusti.

Menjëherë pasi lígji të hyjë në fuqi, Trusti do ta bëjë të ditur uebfaqen ku do të mund të aplikohet për 10%-shin si dhe do të japim detajet për aplikim.

E përsërisim këtu që të gjithë kontribuuesit e interesuar ta kenë parasysh që:

1) Aplikimi për tërheqjen e 10%-shit do të bëhet vetëm përmes internetit (do të jetë një uebfaqe e veçantë, që do ta bëjmë publike sapo të hyjë ligji në fuqi) dhe jo fizikisht në zyrën e Trustin.

2) Aplikimi për tërheqje mund të bëhet nga çdo kontribuues që ka mjete në Trust.

3) Aplikimi mund të bëhet vetëm me llogari bankare aktive personale në Kosovë (jo me llogari bankare të familjarit apo kujtdo tjetër).

4) Aplikimi me llogari bankare jashtë Kosovës nuk mund të bëhet.

5) Aplikimi me llogari bankare të biznesit nuk mund të bëhet.