V’des veterani i UÇK-së dhe pjesëtar i FSK-së

Pas një s ëmundje të gjatë ka ndërruar jetë veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Agron Rexhep Spahiu, nga Kostërci i Skenderajt.

Spahiu ka qenë edhe major në F orcën e Sigurisë së Kosovës.

H omazhet bëhen sot nga ora 16:00, ndërsa v arrimi nga ora 17:00 në v arrezat e fshatit Runik. Homazhet dhe varrimi bëhet në p ërputhje me masat mbrojtëse për parandalimin e pandemisë.

Ngushëllime për Agronin i cili ishte pjesë e njësisë s peciale të UÇK-së dhe ishte prej l uftëtarëve më të zotë të saj, kanë shprehur kryetari i komunës së Skenderajt, Bekim Jashari, si dhe Sami Lushtaku. /kp/