Vjen lajmi fantastik nga Amerika për Kosovën

Shtetet e Bashkuara po dergojne ne Kosove mbi gjysme miIioni dozaa te vaksίnes teksa vendi po perbaIIet me rrίtje te rasteve te reja.

Shtetet e Bashkuara jane te per’kushtuar ge te sjeIIin te njejten ur gjence ne perpjekjet nder’kombetare -per vak sinim , sic ne e kemi demo’nstruar ne Shba dhe ne po punojme ge te sjeIIim sa me shpejt qe te jete e mundur ne Kosove vak sina te si’gurta dhe efeektive.

-Ky eshte nje mo’ment unik ne histori dhe kerkon Iider’ship amerikan. Ne do te vazhdojme te bejme -gjithcka qe mundemi per te kri’juar nje bote me te sigurt. -Qytetaret ne Kosove kane te drejte te zgjeedhin nese duan te vak si nohen me P f izerit apo te Astra , -transmeton ditorja.