Vuçiq ”çon pesh” gjithë vendin me fjalët që i tha për Vjosën !

Presi denti i Serbise, Aleksandar Vuçiq u ndal te flase per media pas takimit me lideret e Ballkanit Perendimor, i njohur si pro.cesi i BrdoBrijunit ne Slloveni, ku tha se pati edhe nje perpIa sje mes tij dhe presidentes se Kosoves, Vjosa Osmani.

Vuçiq deklaroi se ne ta.kim kishte mospajtime, verejtje e tension, por tha se eshte me.suar me kete.

Sa i perket Serbise, ne kemi pranuar perfundimet e pro pozuara. Ajo qe eshte me e rende.sishmja per ju dhe per te cilen ekziston nje konsen.sus eshte se i gjithe rajoni eshte ne rrugen evropiane. Ne gjithashtu mbesh.tetem synimet per te hapur nje date per nego ciata…

Kishte shume gjera per te ci.lat nuk rane dakord dhe nje nga çeshtjet kryesore eshte çeshtja e ndry.shimit te kufijve. OKB eshte i vetmi or.gan ne bote per te cilin mund te biem dakord dhe ne jemi te kena.qur me pjesen tjeter te tekstit. Te tjeret ker.kuan shume me teper. Ne patem nje ta.kim te mire, por edhe me shume verej tje, dublikata, por tashme jemi me.suar me kete, ka thene Vuçiq.

Presi denti serb pranoi se s ishte dakord lidhur me ate qe u disku.tua per mosndryshimin e kufijve. Ne nuk rame dakord per çesh.tjen e ndryshimit te kufijve. Serbia eshte ne favor te parimit te pa ndryshueshmerise se kufijve, por disa prej tyre u kuj.tuan ne vitin 2021 se kufijte nuk duhet te ndryshohen. Serbia ker.kon qe ky parim te zbatohet gjith mone ne perputhje me statutet e OKBse. Pra, nuk mund ti ndry.shoni kufijte as ne vitin 2008, kur Kosova shpa.lli pavaresine. Ju nuk mund ti interpre.toni kufijte ashtu siç deshironi ose siç deshiron dikush. Ne qendrojme per respek.timin parimor te te gjitha pari.meve te OKBse, tha Vuçiq.

Ne takim, i cili u zhvi.llua me dyer te mbyllura, pra pa media, moren pjese edhe presi.denti kroat, Zoran Milanoviqç, presi.denti i Shqiperise, Ilir Meta, presidenti i Malit te Zi, Milo Gjukanoviq, ane taret e Presidences se Bosnjes, Mill.orad Dodik, Zheljko Komshiq, Shefik Gjaferoviq, presi denti i Maqedonise se Veriut, Stevo Penda rovski.