Zvicra merr Vendimin e Papritur për Mërgimtaren Shqiptare atje… Ja ç’ka ndodhur…


Në mbledhjen e ardhshme të asamblesë së komunës Kaisten, kantoni Aargau, do të shqyrtohen dhjetë kërkesa për shtetësinë zvicerane.

Për gjashtë prej tyre, ekzekutivi i komunës rekomandon pranimin nga asambleja, shkruan nfz.ch. Ndërkaq, po ky ekzekutiv rekomandon hedhjen poshtë të aplikimit të një nëne 40-vjeçare nga Kosova, me tre fëmijët e saj.

Burri i saj ka lejen e qëndrimit B dhe “nuk dëshiron e as nuk mund të natyralizohet”, thuhet në dokumentet e aplikimit.

Nga ana tjetër, gruaja e tij aplikon për shtetësi në Kaisten për vete dhe tre fëmijët, 10 vjeç, 7 vjeç dhe gjashtë muaj, të gjithë të lindur në Rheinfelden.

Ajo jeton në Zvicër që nga viti 1995 ndërsa në Kaisten, që nga viti 2012. Ajo në protokoll përshkruhet si miqësore dhe si një person që gjithmonë i përmbush detyrimet e saj financiare.Në mars të këtij viti është zhvilluar një diskutim i përbashkët midis ekzekutivit të komunës dhe familjes. Me atë rast, përfaqësuesit e ekzekutivit kanë konstatua se shumica e pyetjeve të bëra prej tyre, për praktikisht të gjitha çështjet, nuk ishin kuptuar dhe se njohuritë qytetare të zonjës ishin vetëm të nivelit “të mjaftueshëm” ose madje edhe “të pamjaftueshme”.

Kjo mungesë e njohurive, si dhe integrimi i pamjaftueshëm shoqëror bënë që këshilli bashkiak (ekzekutivi9 të refuzojë aplikimin.

Kjo i është komunikuar edhe familjes. Në një takim tjetër në fillim të majit me kërkesë të familjes, po këto arsye janë shpjeguar përsëri, edhe me gojë.

Në të njëjtin muaj, nëna e tre fëmijëve ka kërkuar një rivlerësim të kërkesës së saj. Këshilli bashkiak ka përmbushur këtë kërkesë, por ka qëndruar në vendimin e tij negativ me të njëjtat arsyetime, si për vlerësimin e parë.

Si rezultat i kësaj, aplikantja ka kërkuar që kërkesa e saj të shqyrtohej në kuvendin komunal. Në kërkesën e tij të rekomanduar për refuzim, këshilli bashkiak (ekzekutivi) deklaron se nuk është shprehur, në parim, kundër natyralizimit të familjes.

Përkundrazi: “Aplikantëve iu rekomandua të thellojnë njohuritë e tyre për gjuhën gjermane dhe, në veçanti, të bëjnë përpjekje më të mëdha për t’u integruar dhe për të aplikuar për natyralizim përsëri në një datë të mëvonshme”.

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…