A e dini pse turqit i quajnë shqiptarët arnaut? Mësojeni të vërtetën dhe ndihuni krenarë


Shumë prej nesh kemi dëgjuar ose kemi qënë prezent që shqipëtarët i quajnë arnaut. Por të pakët janë ata njerëz që e dine kuptimin dhe historië e kësaj fjale.

Në kohën e Sulltan Mehmet Fatihut është kryer edhe hyrja në Stamboll por kjo iu desh perandorisë Osmane 50 ditë rrethim. Perandoria Osmane e cila përbehej nga shumë nënshtetas, shqiptarë, boshnjakë, etj, patën shumë hunbje të mëdha. Gjeneralët rreth ditës së 30-35 të rrethimit i propozuan sulltanit të ktheheshin.

Një gjeneral Shqipëtar, Zognush Pasha del përpsulltanit dhe thotë: Unë nga Shqipëria kam ardhur vetëm për dy rrugë ose qefinin ose marrjen e Stambollit. Epiteti që perandoria Osmane i vuri shqipëtarëve do të thotë i pa kthyeshëm, pra ky është një nderim sepse shqipëtarët vlerëson si trima, të pa mpohstur dhe besnikë.