A e dini pse turqit i quajnë shqiptarët arnaut? Mësojeni të vërtetën dhe ndihuni krenarë


Shumë prej nesh kemi dëgjuar ose kemi qënë prezent që shqipëtarët i quajnë arnaut. Por të pakët janë ata njerëz që e dine kuptimin dhe historië e kësaj fjale.

Në kohën e Sulltan Mehmet Fatihut është kryer edhe hyrja në Stamboll por kjo iu desh perandorisë Osmane 50 ditë rrethim. Perandoria Osmane e cila përbehej nga shumë nënshtetas, shqiptarë, boshnjakë, etj, patën shumë hunbje të mëdha. Gjeneralët rreth ditës së 30-35 të rrethimit i propozuan sulltanit të ktheheshin.

Një gjeneral Shqipëtar, Zognush Pasha del përpsulltanit dhe thotë: Unë nga Shqipëria kam ardhur vetëm për dy rrugë ose qefinin ose marrjen e Stambollit. Epiteti që perandoria Osmane i vuri shqipëtarëve do të thotë i pa kthyeshëm, pra ky është një nderim sepse shqipëtarët vlerëson si trima, të pa mpohstur dhe besnikë.

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…