A meriton Vjosa Osmani për Presidente në vend të Hashim Thaçit?

Vjosa Osmani

Vjosa Osmani, nder kandidatura më e merituar për Presidente e Kosovës, por a meriton Vjosa Osmani për presidente në vend të Hashim Thaçit?

Dhe vetëvetishëm vjen edhe pyetja se a nuk është Znj. Osmani personaliteti më i merituar për postin e Presidentes së Kosovës, pasi ajo aktualisht ka besimin dhe mbështetjen më të madhe pub like në Kosovë por edhe në rra fshin gjithkombëtar madje?!

Nëse do të duhej një President konse nsual, nuk gjëndet një i tillë më shumë i merituar dhe më i pranuar politikisht, intelektualisht dhe dem okratikisht se sa Znj. Osmani