Albin Kurti ”Hallakat” gjithë Serbinë me deklaratën e tij të fundit

Komentet e Kurtit dhën,ë për Euronews duket se kanE krijuar debat në Serbi, në lidh,je me vazhdimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit.

Ndaj tyre ka rea.guar menjëherë zëvendëskryeministrja Zorana Mihajlovic.

Si.pas saj, Serbia nuk është p ërkul,ur asnjëherë përpara shan.tazh.eve dhe Kurti nuk është dikush që mund t’i japë Serbisë mësime, veçan.ërisht duke pasur paras,ysh p ërpjek jet e Serbi,së për të mbajt.ur mirë díalogun.

Ndërkohë kryemini,strja Ana Brnabic u shpreh në një intervistë për Euronews se komentet e Kurtit në përgjithësi kanë treguar që día.logu me Beogradin nuk ësht..ë një príoritet për të.

Gjatë inter,vistës që kreu i Lëvizjes Vetëvendosje dha për Euronews,, Kurti përmendi vazhdimin e dí,alogut Kosovë-Serbi, për të ci.lin ka thënë se do kërko,jë recíp..rocitet nga Serbia.

“Jam gati të për,fshíhem në një díalog ku ka përfitime.

Por mendoj se nuk është e pranueshme për askënd në Kosovë, duke përfshírë edhe mua, që të përfshíhen në një díalog ku supozohet se do të kompensojmë shtein e Serbisë për h umbjen e këtij shteti gjatë kohës së Míllos.hevíçit” – u shpreh Kurti.