Avdullah Hoti mund të bëhet si Ibrahim Rugova


A.nalisti i mirënjohur kosovar Krenar Gashi ka bërë një sta.tus mjaft int.eresant në pr.ofilin e tij në Facebook ku ka krahasuar kr.itikat që po i jepen kryeministrit Hoti me ato që i jepeshin kryetarit të LDK-së në vitet ’90, z.Ibrahim Rugova.
Hoti nga kr.itikët e afërt me të gjitha partitë po.litike në vend po quhet njeri që i mungon or.atoria, kar.izma dhe aftësia për të u.dhëhequr.
Sipas Krenar Gashit, pikërisht në këtë formë përq.eshej Ibrahim Rugova.
“Para tridhjetë vitesh, një pjesë jo e vogël e elitës in.telektuale të kohës, që sapo kishin hum.bur pri.vilegjet, dhe, rredhimisht, ndje.sheshin të di.skriminuar, e përq.eshnin Ibrahim Rugovën, kryesisht për mungesë or.atorie, k.arizme dhe aftësie për të udhëhequr.” – shkruan z.Gashi.