Bëhen “llom” të rinjtë në Prizren në pik të ditës për Ramazan

Një p ërleshje fízíke mes disa të rinjve ka ndodhur pak më parë në qytetin e Prizrenit.

Pas kësaj p ërleshje fízíke është nevojitur edhe ndërhyrja e zyrtarëve polícorë.

Të njëjtit kanë a rrestuar disa nga të rinjtë që ishin përfshírë në këtë r ast.

Shaban Osmanollaj, zëdhënës i Polícisë së Kosovë për rajonin e Prizrenit, ka konfirmuar rr ahjen për Reporteri.net.