Çka deklaroi në gjykatë Labinot Gruda, i dyshuar për vjedhjen e dy milionë eurove, Do befasoheni


I dysh uari për transaksionin e paligjshëm mbi 2 milionë euro nga Thesari i Kosovës, Labinot Gruda. ka deklaruar në gjyk atë se ndihet plotësisht i pafajshëm dhe se pretendimet për këtë shumë parash “nuk kanë të bëjnë aspak” me të.

“Unë gjithmonë i kam përmbushur detyrimet e mija sipas përshkrimit të vendit të punës dhe asnjëherë nuk i kam tejkaluar ato”, ka thënë ai.

Kështu deklaroi Labinot Gruda gjatë seancës dëgjimore të mbajtur të enjten në Gjykatën Themelore të Prishtinës, pas së cilës iu caktua masa e parabur gimit prej një muaji, në bazë të kërkesës së prok urorit. Kjo deklaratë citohet në ak tvendimin e gjy katën, në të cilën Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje.

Gjykata thotë se Gruda dysh ohet për krye rjen e vep rës pe nale “ke qpërdorim i pozítës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas deklaratës së prokurorit të rastit, Labinot Gruda më 9 tetor mes orës 12:11 dhe 12:19 nga zyra e tij në Thesarin e Kosovës, “duke krijuar user-a (llogari) të ndryshëm si user-a të punëtorëve të Ministrisë së infrastrukturës dhe të njëjtat i ka përdorur në mënyrë të kundërlígjshme, ka realizuar katër transaksione në vlerë prej 2,077,995 në llogarinë bankare të kompanisë ‘LDA Group’ Sh.p.k… vepríme të cilat i kanë shka ktuar dëm buxhetit të Republikës së Kosovës”.

Punëtori i Thesarit, Gruda megjithatë ka deklaruar se është e pamundur që transaksionin ta ketë kryer nga ora 12:11 deri në ora 12:19, përkatësisht për 8 minuta.

“Nëse e marrim mënyrën reale të ek zekutimit të një transaksioni, duhet të kalojë nëpër duart e së paku pesë zyrtarëve, t’i marrë të gjitha nënshkrimet apo aprovimet e duhura, gjë që nuk mund të arrihet të kryhet një transaksion i tillë në afatin kohor prej 8 minutash”, ka thënë ai.

Personat që pranuan mjetet “janë larguar nga Kosova”