Çka deklaroi në gjykatë Labinot Gruda, i dyshuar për vjedhjen e dy milionë eurove, Do befasoheni


I dysh uari për transaksionin e paligjshëm mbi 2 milionë euro nga Thesari i Kosovës, Labinot Gruda. ka deklaruar në gjyk atë se ndihet plotësisht i pafajshëm dhe se pretendimet për këtë shumë parash “nuk kanë të bëjnë aspak” me të.

“Unë gjithmonë i kam përmbushur detyrimet e mija sipas përshkrimit të vendit të punës dhe asnjëherë nuk i kam tejkaluar ato”, ka thënë ai.

Kështu deklaroi Labinot Gruda gjatë seancës dëgjimore të mbajtur të enjten në Gjykatën Themelore të Prishtinës, pas së cilës iu caktua masa e parabur gimit prej një muaji, në bazë të kërkesës së prok urorit. Kjo deklaratë citohet në ak tvendimin e gjy katën, në të cilën Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje.

Gjykata thotë se Gruda dysh ohet për krye rjen e vep rës pe nale “ke qpërdorim i pozítës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas deklaratës së prokurorit të rastit, Labinot Gruda më 9 tetor mes orës 12:11 dhe 12:19 nga zyra e tij në Thesarin e Kosovës, “duke krijuar user-a (llogari) të ndryshëm si user-a të punëtorëve të Ministrisë së infrastrukturës dhe të njëjtat i ka përdorur në mënyrë të kundërlígjshme, ka realizuar katër transaksione në vlerë prej 2,077,995 në llogarinë bankare të kompanisë ‘LDA Group’ Sh.p.k… vepríme të cilat i kanë shka ktuar dëm buxhetit të Republikës së Kosovës”.

Punëtori i Thesarit, Gruda megjithatë ka deklaruar se është e pamundur që transaksionin ta ketë kryer nga ora 12:11 deri në ora 12:19, përkatësisht për 8 minuta.

“Nëse e marrim mënyrën reale të ek zekutimit të një transaksioni, duhet të kalojë nëpër duart e së paku pesë zyrtarëve, t’i marrë të gjitha nënshkrimet apo aprovimet e duhura, gjë që nuk mund të arrihet të kryhet një transaksion i tillë në afatin kohor prej 8 minutash”, ka thënë ai.

Personat që pranuan mjetet “janë larguar nga Kosova”

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…