Çka ndodhi në “Betejën e Tre Lisave” në Burojë, fshatin e Presidentit Thaçi? (Video)


19 vjet më parë, këtë rrugë e përshkonin ndryshe.

Hajzer Duraku e Vesel Kelmendi ani pse në një moshë të shtyrë, ende në mendje kanë ditët e vitit ’99.

Mes bete jave të shumta të zhvílluara, në atësss̈ kohë në rajonin e Drenicës, “Be teja e tre lisave” njihet si një nga më të for tat.

Sa herë kalon nëpër këtë vend, Naimi e kujton me mall dhe krenari vëllain i cili hum bi jetën gjatë kësaj be teje.