Çmenden mediet serbe: Gjermania me pëlqimin e Merkel a rmatos Kosovën


Sipas gazetës “Alo” përderisa promovohen bisedimet mes Prishtinës edhe Beogradit nga ana tjetër Berlin shkel lígjet e veta edhe bënë marrëveshje për pajisje të Ushtrisë së Kosovës, transmeton “Bota Sot”.

Pushteti në Prishtinë me muaj po bisedon me shërbimin inteligjent gjerman për të siguruar t opa dhe sistemi rak etore antí-blind për Ushtrinë e Kosovës dhe në fokus është plotësimi i ar mëve të lehta artilerike dhe ar matimi modern i këmbësorisë gjë që Kosova tash i posedon.

Gjermania ar matos Kosovën me lejen e Merkel

Me ar matimin e Kosovës, Gjermania po shkel lígjet e veta dhe rregulloret e vitit 2971 ku thuhet se ndalohet eksportimi i ar matimit në vendet që nuk janë anëtare të NATO-së.

Për të arsyetuar rolin si eksportuesi i katërt më i madh i armatimit me 5,8 për qind të tregut të ar mëve kjo rregullore u zëvendësuar me procesin e komplikuar ku fjalën e fundit për shitje e ka Këshilli federal i sigurisë që drejtohet nga vetë Merkel dhe disa ministra.

Ky këshill ka miratuar rreth 60 kërkesa të prodhuesve të armëve për eksportim në vendet jo anëtare të NATO-së ka njoftuar Fondacioni për studime dhe hulumtime të paqes edhe konflikteve i Hesenit (HSFK), hulumtim i porositur nga OJQ “ Grenpeace”.

Shqiptarët e Kosovës deri tash kanë paguar 170 milionë euro për bërjen e arvmëve, pajisjeve për trajnim të FSK dhe po bisedojnë për sigurimin e kontingjentit të ri të push këve autom atike G-36 (Hekler dhe Koh) dhe tankse “Leopard 2”.