Deputet i PDK-së: Qytetarët morën dy herë nga 170 euro falë partisë sonë


Deputeti i PDK-së, Kujtim Gashi thotë se Qeveria e ka provokuar vet këtë situatë bll okimi.

Ai tha se PDK qysh para tetë muajsh ka bërë një seri propozimesh por që sipas tij edhe me votë kjo qeveri ka penguar atë projektl igj.

Gashi thotë se megjithatë PDK ka votuar rishikimin e buxhetit që ua ka mundësuar qytetarëve marrjen e 170 eurove nga dy herë.

“Falë mbështetjes së votës sonë qytetarët kanë mundur të marrin nga dy herë nga 170 euro. Ne kemi votuar edhe li gjet ndërkombëtare që i kanë mundësuar shtetit të merr kredi të ndryshme”, tha ai në Debat Plus.

Gashi thotë se PDK ka propozuar që paratë e Trustit duhet të rimbu rsohen pas një periudhe kohore.

“Nuk ka kuptim që paratë që ua mundësojmë qytetarëve t’i tërheqin të mos i rim burësojmë”, tha ndër të tjera Gashi.