“Devollistan”, krejt bizneset e vëllezërve Devolli në Kosovë (VIDEO)


Më shumë se 2,300 punëtorë të kompanisë Telekomi, që është pronë e Qeverisë së Kosovës, gjatë këtij muaji nuk kanë pasur mundësi që t’i marrin pagat. Kjo për shkak të një borxhi në vlerë prej 25 milionë eurosh që Telekomi i ka kompanisë private Dardafon.net, apo si njihet me emrin tregtar Z- Mobile mé póshté ndíqní vídeón nga devollet.

Kjo kompani, nëpërmjet një përmbaruesi privat, për një javë i ka mbajtur të bllokuara llogaritë bankare të Telekomit të Kosovës.