Dikur Komandant i UÇK-së, Sot ruan delet! (Video)


Ndoshta ka kohë që nuk keni dëgjuar për të. Dikur ishte komandant i UÇK-së dhe deputet në Kuvendin e Maqedonisë. Ky është Daut Rexhepi. Në Pollog, por edhe në Shqipëri të gjithë e njohin si K omandant Leka që nga konfIikti i vitit 2001. Ai nga viti 1988 ka qenë i kyçur në Lëvizjen iIegale /Pamje mePosht

Në këtë periudhë dhe deri në fillimin e l uftës së Kosovës, Leka ka qenë i angazhuar për organizimin e kësaj l ufte, duke furnizuar me munícion bashkëluftëtarët e tij në Kosovë.