Doktorët në Kosovë i heqin një pacienti gurin nga trupi, Do të habiteni se çfarë forme dukej! (PAMJE)

Në një ordínancë private në Kosovë, është hequr një guri nga fshíkëza urínare në f ormë të k oronavírusit.

Një r ast interesant ka ndodhur në një ordínancë private në Prishtinë.
Gjatë një intervenimi në fshíkëzën urínare, doktorët e kësaj ordínance kanë arritur të heqin gurin në f ormë të k oronavírusit.

Kjo është bërë e ditur nga vet faqja zyrtare e ordínancës, ku edhe kanë treguar se nga çka është o peruar pacíenti.
Ky o perim është bërë me datë 14 prill të këtij viti.