Donika Gërvalla befason gjithë Kosovën me deklaratë për qeveritë e mëparshme në Kosovë

Ministrja e Puneve te Jashtme, Donika Gervalla, po perfaqeson sot Kosoven ne nje diskutim qe po vazhdon te mbahet ne Keshill te Sigurimit.

Gervalla e ka marre fjalen pas disa tensionesh te shkak.tuara nga Rusia, shtet ky qe kerkonte heqjen e flamurit te Kosoves nga prapa vija e Gervalles. Megjithate pas nje nder prerje te takimit, kane vazh.duar diskutimet.

Per para Gervalles, ka folur ministri i Jash.tem i Serbise, i cili eshte ankuar per nje nu.mer te madh te çeshtjeve.

Pas Selakoviq, fjalen e ka marre krye diplomatja kosovare, Donika Gervalla, e cila fja.limin e saj e ka nisur me ate se çfare ka ndodhur ne zgjedh.jet e 14 shkurtit dhe nuk i eshte kunder pergjigjur Selakoviqit per asnje prej preten.dimeve te tij.

Gervalla tha se per here te pare ne his.tori te vendeve te Ballkanit Perendimor, ka ndodhur qe njere.zit te votojne per nje parti aq shume.

Gervalla ka thene se njere.zit ne Kosove kane votuar qe te çlirohen nga kri mi dhe korrupsioni.

Per here te pare, shumi.ca e njerezve kane votuar qe te çlirohen nga korrup.sioni dhe kri’mi.